بازدید


بازدید از فناوران نانو مقیاس
بازدید جناب آقای محمدزاده شهردار احمدآباد مستوفی و اعضای شورای شهر از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید مسئولان شرکت ترکیه ای از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید مدیر عامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته از شرکت فناوران نانو مقیاس
بازدید رئیس اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی و کمیته فناوری نانو سازمان غذا و دارو از محل تولید انواع ماسک های تنفسی و کیت های تشخیص سریع مبتنی بر فناوری نانو
بازدید معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید مدیرعامل شرکت فیلترساز چینی از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید رئیس و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار از شرکت فناوران نانومقیاس
با حضور معاون علمی و فناوری رییس جمهور خط تولید صادراتی دستگاه الكتروريس افتتاح شد
بازدید جناب آقای دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید رییس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ جناب آقای دکتر سرکار از شرکتهای دانش بنیان فناوران نانومقیاس و شرکت زیست ابزار پژوهان
بازدید معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیر دفتر همکاری دانشگاه و صنعت و هیات رئیسه دانشکده فناوریهای نوین پزشکی از شرکتهای دانش بنیان فناوران نانومقیاس و شرکت زیست ابزار پژوهان
بازدید پروفسور سیرام راماکریشنا از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید جمعی از اعضاي هيئت علمي دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران از شرکت فناوران نانومقیاس
بازدید دبیر و اعضای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری از شرکت فناوران نانومقیاس