بازدید

بازدید مسئولان شرکت ترکیه ای از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/209_1.jpgروز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ مسئولان شرکت ترکیه ای های فایبر از شرکت فناوران نانومقیاس بازدید داشتند.


بازگشت