گواهی نامه‌ها و افتخارات


- دارای ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ (مدیریت کیفیت)، ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ (مدیریت رضایت مشتری)، ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ (مدیریت زیست‌محیطی) و ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS (مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)، دارای گواهی‌نامه CE.
- تاییدیه‌های VTT، DMT برای فیلتر هوا.
- تاییدیه‌های نانو مقیاس از ستاد توسعه فناوری نانو.
- کسب رتبه هشتم در جشنواره بین‌المللی فناوری نانو – تهران ۱۳۸۸.
- کسب عنوان بهترین پروژه تحقیقاتی در جشنواره علم تا عمل- دی ۱۳۸۹.
- کسب رتبه سوم پژوهش‌های توسعه‌ای در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی خوارزمی، تهران بهمن ۱۳۹۰.
- کسب جایزه آکادمی علوم کشورهای در حال توسعه (TWAS) از طرف یونسکو، ۱۳۹۱.
- کسب رتبه دوم فناوری‌های برتر در ششمین جشنواره ملی نانو، تهران مهر۱۳۹۰.
- کسب رتبه اول محصولات نانویی در یازدهمین جشنواره ملی فناوری نانو، تهران مهر ۱۳۹۵.
- صادرکننده برگزیده در دوازدهمین جشنواره فناوری نانو، تهران مهرماه ۱۳۹۶.
- صادرکننده برگزیده در سیزدهمین جشنواره فناوری نانو، تهران مهرماه ۱۳۹۷.

CA1.jpg
CA2.jpg


ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ مدیریت کیفیت سیستم تجهیزات پزشکی از شرکت KGS کره جنوبی- شرکت فناوران نانومقیاس


راهنمای شرایط خوب تولید (GMP) محصولات پزشکی بخش ۱ از موسسه کیفیت و انطباق کیهان ایران- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ تجهیزات پزشکی از شبکه بین‌المللی گواهی‌نامه (IQNet) سوئیس- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۱۳۴۸۵:۲۰۱۶ تجهیزات پزشکی از (CISQ) ایتالیا- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی از شبکه بین‌المللی گواهی‌نامه (IQNet) سوئیس- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۱۰۰۰۲:۲۰۱۴ رضایت مشتری تجهیزات پزشکی از شرکت مرزبان کيفيت ایران- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ تجهیزات پزشکی از (CISQ) ایتالیا- شرکت زیست ابزار پژوهان


ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵ برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی نانو شامل الکتروریسی، پمپ سرنگی، فیلترهای نانو از DAS Certification Ltd انگلیس- شرکت فناوران نانومقیاس


ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ محیط زیست برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی نانو شامل الکتروریسی، پمپ سرنگی، فیلترهای نانو از DAS Certification Ltd انگلیس- شرکت فناوران نانومقیاس


BS OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ مدیریت ایمنی و بهداشت برای تولید تجهیزات آزمایشگاهی نانو شامل الکتروریسی، پمپ سرنگی، فیلترهای نانو از DAS Certification Ltd انگلیس- شرکت فناوران نانومقیاس


گواهی‌نامه ثبت اختراع ماسک تنفسی نانویی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایران- شرکت فناوران نانومقیاس


گواهی‌نامه نانومقیاس برای ماسک تنفسی حاوی نانوالیاف پلیمری جهت بهبود راندمان حذف ذرات گرد و غبار از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ایران- شرکت فناوران نانومقیاس