بازدید

بازدید جمعی از اعضاي هيئت علمي دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/138_1.jpgروز یکشنبه مورخ 91/6/26، جمعی از اعضاي هيئت علمي دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله آقایان دکتر مسعود خسرواني، دكتر رضا صابر، دکتر غلامرضا طاووسی، دکتر حسین قنبری و دكتر اسماعيل صدرالديني با حضور در کارگاه و دفتر شرکت فناوران نانومقیاس واقع در مجتمع عصر انقلاب سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ضمن بازدید از محصولات شرکت، در جلسه ای در خصوص آخرین دستاوردها و پتانسیلهای شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.


بازگشت