بازدید

بازدید رئیس و کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهریار از شرکت فناوران نانومقیاسدر روزهای پایانی ازهفته دوم دیماه، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان شهریار، جناب آقای مهندس خلیلی، و کارشناسان محترم آن اداره از شرکت فن آوران نانو مقیاس بازدید نمودند. این شرکت درسال 1383 تاسیس و یکی از شرکت های مطرح در زمینه تجهیزات ومحصولات مرتبط با فن آوری نانو بوده وعلاوه بر ساخت انواع تجهیزات الکتروریس درمقیاس های مختلف آزمایشگاهی تا صنعتی، موفق گردیده است تمامی زیرسیستم ها و لوازم جانبی مورد نیاز این فن آوری را تولید نماید. همچنین شرکت مذکور موفق به اخذ رتبه اول تجهیزات برگزیده دستگاه های الکتروریس صنعتی در سال 1395بوده و دارنده رتبه سوم جشنواره بین المللی خوارزمی درسالهای اخیر می باشد.

روابط عمومی اداره صنعت،معدن و تجارت شهریار


بازگشت