اخبار

ایزو ISO9001:2015 (مدیریت کیفیت)

AwardPics/53_1.jpgایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم "سازمان بین المللی استانداردسازی" است که متشکل از یک مجمع بین المللی از سازمانهای استاندارد کشورهای عضو است.
۱- استاندارد مدیریت کیفیتISO-9001
هدف از تدوین این استاندارد به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال در سطح جهان قرار گرفت. در واقع استاندارد ایزو 9001 به یک محصول خاص داده نمی شود، بلکه فرایند تولید کالا یا خدمات را در یک واحد تجاری مورد ارزیابی قرار می دهد. از مزایای بکارگیری استاندارد ایزو 9001:
_ شفافیت فرایندها و شاخص ها در سازمان.
_ بررسی فعالیتهای سازمان مطابق با اهداف سازمان.
_ جلوگیری از دوباره کاریها به واسطه ی تعریف فعالیت های سیستماتیک.
_ افزایش توان رقابتی در عرصه بین الملل.AwardPics/53_2.jpg          AwardPics/53_3.jpg


بازگشت