اخبار

حضور شرکت فناوران نانومقیاس در هفتمین دوره جشنواره فناوری نانو ۱۳۹۳

AwardPics/218_1.jpgهفتمین دوره جشنواره و نمایشگاه فناوری نانو از تاریخ ۱۴ الی ۱۷ مهرماه ۱۳۹۳ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران، سالن خلیج فارس برگزار شد.AwardPics/218_2.jpg          AwardPics/218_3.jpg


بازگشت