اخبار

بازدید معاون علمی و فن آوری ریاست جمهوری از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/199_1.jpgدر مورخ یکشنبه 97/12/12 جناب آقای ستاری معاون محترم علمی و فن آوری ریاست جمهوری از شماری از واحدهای تولیدی شهرستان شهریار واقع در شهرک گلگون بازدید نمودند. آقای مصلحی رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهریار نیز در این بازدید حضور یافته و این قبیل بازدیدها را مثبت و موجب رونق و شکوفایی صنعت در کشور ارزیابی نمودند. این واحدها عبارتند بودند از شرکت کارنو ایده آل آرمان،شرکت باسط پروژه تهران، شرکت فرادید توربو صنعت، شرکت توسعه و تجهیز کارما آزما اندیش و شرکت فناوران نانومقیاس که تماما" واحدهای دانش بنیان هستند.AwardPics/199_2.jpg          AwardPics/199_3.jpg


بازگشت