اخبار

بازديد فرماندار شهريار و رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهريار از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/192_1.jpgبازديد فرماندار شهريار و رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهريار از واحدهاي توليدي شهرستان
درمورخ پنج شنبه ۲۲ شهریور ۹۷ جناب آقاي مهندس طاهري فرماندار و آقاي مصلحي رئيس اداره صنعت،معدن وتجارت از چهار شرکت توليدي شهرستان شهريار بازديد نمودند.

در راستاي بازديد هاي دوره اي جناب آقاي مهندس طاهري فرماندار و آقاي مصلحي رياست اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان شهريار در مورخ پنج شنبه 97/6/22 ،از ۴ شرکت با نام هاي "بهينه روشن کار، توليدکننده دستگاه هاي کارخانجات آسفالت، شرکت کاسل نوش توليد کننده انواع ماءالشعير و آبميوه گازدار، شرکت نورگستر بسحق توليد کننده چراغ پرايد و شرکت فنآوران نانومقياس توليدکننده دستگاه هاي توليد الياف نانو" بازديد نمودند. در طي اين بازديد مقررگرديد مشکلات پيش رو اين توليدکنندگان در اولين جلسه کارگروه ستاد تسهيل و رفع موانع توليد مطرح و مورد بررسي قرارگيرد.AwardPics/192_2.jpg          AwardPics/192_3.jpg


بازگشت