اخبار

خط تولید الکتروریس در شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/146_1.jpgبا توجه به استقبال مراکز پژوهشی از دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی تولید نانوالیاف (با نام تجاری الکتروریس)، از ابتدای سال 1391 خط تولید این دستگاه در شرکت راه اندازی شده است. با راه اندازی این خط علاوه بر کاهش زمان تحویل محصول، کیفیت و یکنواختی تولید نیز افزایش یافته است.
علاوه بر دستگاه الکتروریس، در حال حاضر خط تولید پمپ سرنگی نیز در شرکت فناوران نانومقیاس راه اندازی شده است که در فاز اول تعداد 250 دستگاه مدلهای مختلف پمپ سرنگ در حال ساخت می باشد.AwardPics/146_2.jpg          AwardPics/146_3.jpg


بازگشت