تاریخچه

گزارشی از کارخانه الکتروریسی راه اندازی شده در کشور چین

AwardPics/205_1.jpgاین کارخانه در مدت حدود ۱ سال در کشور چین راه اندازی شده است. تمامی تجهیزات الکتروریسی آزمایشگاهی و صنعتی موجود در این کارخانه از شرکت فناوران نانومقیاس تامین شده است.
در این کارخانه علاوه بر ۴ دستگاه صنعتی و ۲ دستگاه آزمایشگاهی الکتروریسی یک دستگاه میکروسکوپ الکترونی و یک دستگاه تست فیلتر نصب شده است تا تمامی مراحل تحقیق و توسعه، تولید و کنترل کیفی با سرعت زیاد قابل انجام باشد.AwardPics/205_2.jpg          AwardPics/205_3.jpg


بازگشت