تاریخچه

صادرات خط تولید صنعتی نانوالیاف ایرانی به چین

AwardPics/187_1.jpgدر پی توافقات انجام شده بین یک شرکت چینی و شرکت فناوران نانومقیاس، پنج خط تولید صنعتی نانوالیاف در کشور چین راه‌اندازی خواهد شد. نانوالیاف الکتروریسی شده برای تولید ماسک‌ها و فیلترهای خودرویی نانویی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نادر نادری، مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاس، در رابطه با این تفاهم‌نامه همکاری گفت: �پس از صادرات موفق خط تولید صنعتی نانوالیاف به روش الکتروریسی به کره جنوبی، یک شرکت چینی برای خرید این تجهیزات با شرکت فناوران نانومقیاس وارد مذاکره شد. پس از بررسی‌های چندین ماهه در رابطه با کیفیت تجهیزات تولیدی ما، نهایتاً خردادماه ۹۶ توافقات نهایی برای صادرات پنج خط تولید نانوالیاف به کشور چین انجام گرفت. بر همین اساس دو خط تولید صنعتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری میلادی در چین نصب و راه‌اندازی شده و ۳ خط صنعتی دیگر نیز در فواصل دوماهه به کشور چین ارسال می‌شود.�در پی توافقات انجام شده بین یک شرکت چینی و شرکت فناوران نانومقیاس، پنج خط تولید صنعتی نانوالیاف در کشور چین راه‌اندازی خواهد شد. نانوالیاف الکتروریسی شده برای تولید ماسک‌ها و فیلترهای خودرویی نانویی مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
نادر نادری، مدیرعامل شرکت فناوران نانومقیاس، در رابطه با این تفاهم‌نامه همکاری گفت: �پس از صادرات موفق خط تولید صنعتی نانوالیاف به روش الکتروریسی به کره جنوبی، یک شرکت چینی برای خرید این تجهیزات با شرکت فناوران نانومقیاس وارد مذاکره شد. پس از بررسی‌های چندین ماهه در رابطه با کیفیت تجهیزات تولیدی ما، نهایتاً خردادماه ۹۶ توافقات نهایی برای صادرات پنج خط تولید نانوالیاف به کشور چین انجام گرفت. بر همین اساس دو خط تولید صنعتی در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال جاری میلادی در چین نصب و راه‌اندازی شده و ۳ خط صنعتی دیگر نیز در فواصل دوماهه به کشور چین ارسال می‌شود.�

نادری مشوق‌های صادراتی را یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت افزایش صادرات خواند و افزود :�مشوق‌های صادراتی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند برای بهبود شرایط صادرات محصولات دانش‌بنیان در اختیار شرکت‌ها قرار داده شود. همچنین تأسیس دفاتری جهت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تسهیل برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی نیز می‌تواند به شرکت‌ها برای بهبود وضعیت صادرات محصولاتشان کمک کند.�تاریخ خبر : 1396/10/5


بازگشت