جشنواره و نمایشگاه داخلی

حضور شرکت فناوران نانومقیاس در پنجمین دوره جشنواره فناوری نانو ۱۳۹۱محل دائمی نمایشگاه های تهران - سالن خلیج فارس (44)

پنجمین جشنواره فناوري نانو (iran nano 2012)

17 - 13 مهر 1391


بازگشت