انتخاب شرکت فناوران نانومقیاس به عنوان شرکت برگزیده صادراتی سال ۱۳۹۶