مدیای فیلتر هوا

ProductPics/13_Main.jpg

با توجه به پیشرفت صنعت در حوزه فناوری نانو و صنعتی شدن روزافزون شهرها در کشور، افزایش آلودگی هوا معضلی است که روزبه روز بیشتر باید به آن توجه کرد . امروزه به شکل متداولی از فیلترهای الکترواستاتیکی جهت افزایش بازدهی فیلترهای معمولی استفاده می‌شود. مشکل عمده‌ این نوع فیلترها در این است که پس از رسیدن به نقطه اشباع چون نوع سازوکار فیلتراسیون ذرات آن‌ها الکترواستاتیکی است، بازدهی به شدت کاهش پیدا می‌کند. به همین جهت امروزه صنایع مرتبط، طبقه بندی فیلتری جدیدی معرفی کرده‌اند به نام فیلترهای هوا حاوی نانوالیاف، در این نوع فیلترها بدون افزایش محسوس افت فشار، بازدهی بهبود یافته است.
در سال‌های اخیر، مدیای فیلتر هوا حاوی نانوالیاف به شکل گسترده‌ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه، استفاده از فیلترهای حاوی نانوالیاف به عنوان یکی از روش‌های فیلتراسیون با بازدهی بالا (اولیه و نهایی)، افت فشار پایین، قابلیت تمیز شوندگی، اقتصادی بودن و بهبود تبدیل انرژی در موتورهای احتراقی و کمپرسورها متداول شده است. مدیای فیلتر هوا حاوی نانوالیاف معمولا با پوشش دادن یک یا چند نوع نانوالیاف پلیمری بر سطح منسوج بی‌بافت دارای تخلخل تولید می‌شود.
نانوالیاف به دلیل خصوصیاتی همانند سطح ویژه مؤثر و تخلخل بالا و هم چنین ایجاد جریان لغزشی در برابر هوای عبوری، گزینه مناسبی برای ساخت بسترهای فیلترکننده ذرات زیرمیکرونی می باشند. قطر نانوالیاف به شکل قابل توجهی کمتر از قطر میکروالیافی است که عموما در فیلترها استفاده می‌شود. این ویژگی به سازوکار اینرسی و رهگیری امکان بیشتری برای بهبود بازدهی فیلتراسیون می‌دهد. اثر جریان‌ لغزش، در فیلترهای رایج اتفاق نمی‌افتد و این سازوکار در مدیای فیلتر حاوی نانوالیاف به دلیل کوچک بودن اندازه الیاف اتفاق می‌افتد، این اثر باعث گذر مقدار بیشتری از ذرات آلودگی در نزدیکی سطح نانوالیاف می‌شود. همین امر عامل افزایش بازدهی سازوکار اینرسی و رهگیری است. در نتیجه توانایی فیلتراسیون غشاء نانوالیاف، در افت فشار یکسان، در مقایسه با میکروالیاف، افزایش پیدا می‌‌کند.
علاوه براین، سطح ویژه مؤثر بسیار بالای نانوالیاف در تسهیل جذب آلودگی هوا نقش بسزایی ایفا می‌کند. تمام ویژگی‌های ذکر شده، در تولید محدوده وسیعی از فیلترهای هوای حاوی نانوالیاف در فیلتراسیون هوا اثرگذار است.

فیلتر هوای مبتنی بر نانوالیاف دارای مزایای زیر است:
- راندمان به دام اندازی بالای ۸۰ درصد
- افت فشار پایین


دانلود

درخواست پیام