بازدید

بازدید جناب آقای دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/238_1.jpgبازدید جناب آقای دکتر حسین وطن پور رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از شرکت فناوران نانومقیاس


بازگشت