بازدید

بازدید رییس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو؛ جناب آقای دکتر سرکار از شرکتهای دانش بنیان فناوران نانومقیاس و شرکت زیست ابزار پژوهان..


بازگشت