بازدید

بازدید دبیر و اعضای ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ریاست جمهوری از شرکت فناوران نانومقیاس

AwardPics/129_1.jpgصبح روز پنج شنبه مورخ 91/3/18، جناب آقای دکتر سرکار (دبير ستاد ويژه توسعه فناوری نانو) به همراه جناب آقای دکتر رضایت (مدیر کارگروه منابع انسانی ستاد)، آقای دکتر اسدی فرد (مدیر کارگروه صنعت و بازار ستاد) و آقای مهندس نجیمی با حضور در کارگاه شرکت فناوران نانومقیاس واقع در شهرک صنعتی گلگون، ضمن بازدید از محصولات شرکت از جمله الکتروفورز موئین، دستگاه های الکتروریسی و دومین دستگاه صنعتی الکتروریسی، در جلسه ای در خصوص آخرین دستاوردهای شرکت به بحث و تبادل نظر پرداختند.

لازم به ذکر است دومین دستگاه صنعتی الکتروریسی در آستانه ارسال به شرکت تولید فیلتر می باشد.


بازگشت