جوایز و افتخارات

۶ شرکت دانش‌بنیان جزو پنج‌ستاره‌های باشگاه صادراتی شدند، شرکت فناوران نانومقیاس ۵ ستاره شد.

AwardPics/243_1.jpgگردهمایی شرکت های صادراتی دانش بنیان در روز سه شنبه 9 اسفند ماه به همت باشگاه صادرات و حمایت مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری برگزار شد. در این رویداد بیش از 300 شرکت برتر دانش بنیان صادراتی سال 1400 گرد هم آمدند. باشگاه صادرات در این برنامه از شرکت های 5ستاره، 4ستاره و 20 شرکت که در سال 1400 جهش صادراتی داشته اند تقدیر به عمل آورد. این شرکت ها لوح تقدیر و تندیس باشگاه را از جناب آقای دکتر دهقانی فیروزآبادی معاون علمی رئیس جمهور که مهمان ویژه ی این رویداد بودند، دریافت کردند.

باشگاه صادرات 300 شرکت برگزیده ی دعوت شده به گردهمایی را با ارزیابی شاخص های مختلف انتخاب کرده است. این شاخص ها در سه گروه اصلی زیر:
فنی، سازمانی، بازاری قرار می گیرند. هریک از این شاخص ها دارای جزئیات هستند و امتیازدهی به شرکت ها با توجه به داده های نهادهای ذیربط و داده های ارسالی شرکت ها انجام می شود. طبق این شاخص ها شرکت ها در 5 گروه زیر طبقه بندی می شوند:
شرکت های 5ستاره
شرکت های 4ستاره
شرکت های 3ستاره
شرکت های 2ستاره
شرکت های مستعد
فرآیند ارزیابی و رتبه دهی همواره در حال به روزرسانی است و شرکت هایی که در حوزه ی صادرات محصولات دانش بنیان خود پیشرفت می کنند، به گروه های بالاتر ارتقا میابند.

اهداف گردهمایی باشگاه صادرات:
یکی از اهداف برگزاری گردهمایی باشگاه صادرات، آشنایی شرکت ها و سپس ایجاد یک بستر تعامل بین آنها در قالب کمیته های مجزا است. این کمیته ها که در آینده نزدیک تشکیل می شوند هرکدام مربوط به یک حوزه فناوری هستند. به این ترتیب شرکت ها می توانند در کنار هم چالش های پیش روی خود را رفع کنند. این هم افزایی به همراه کمک های نهادهای دولتی منجر به افزایش کمیت و کیفیت صادرات دانش بنیان می شود. تمام مراحل این فرآیند در باشگاه صادرات انجام خواهد شد.

از دیگر اهداف گردهمایی باشگاه صادرات می توان به اعلام حمایت های خاص هریک از نهادهای مرتبط با صادرات دانش بنیان اشاره کرد. این حمایت ها توسط آقای دکتر میرآبادی رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری به اطلاع شرکت ها رسید.

در نهایت با تقدیر و اهدای لوح و تندیس باشگاه صادرات به شرکت های 5 ستاره و 4 ستاره گردهمایی باشگاه صادرات به پایان رسید. به فضل الهی این گردهمایی آغاز مسیر پیشرفت شرکت های دانش بنیان صادراتی و توسعه ی بازار بین المللی آنها خواهد بود.

حضور پر تعداد شرکت های دانش بنیان عضو انجمن در این باشگاه و تقدیر از شرکت های 5 ستاره و 4 ستاره، نشان از توان و بستر فوق العاده صنعت مستربچ و کامپاند ایران در ارزآوری و توسعه صادرات دارد.

شرکتهای ۵ ستاره:
شرکت فناوران نانومقیاس
شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
شرکت آریوژن فارمد
شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)
شرکت پیشتاز طب زمان
شرکت فرآورده های پویش دارو

شرکتهای ۴ ستاره:
شرکت های پارساپلیمر شریف، نیرومندپلیمر پارس، کیمیاآران، پویاپلیمر تهران، پادناپلیمر، آمیزه های پلیمری ابهر، آرسام پلاست راز، شرکت صنعتی دوده فام، رازین پلیمر، آریاپلیمرپیشگام، ویژگان بسپار شرق، بسپارلیا در این باشگاه حضور دارند.


بازگشت