برنامه سلام، صبح بخیر شبکه سه سیما با حضور آقای مهندس دبیر و خانم دکتر فریدی