جشنواره و نمایشگاه داخلی

شرکت در نمایشگاه نانو ژاپن JAPAN NANO 2020

AwardPics/215_1.jpgشرکت فناوران نانومقیاس در نمایشگاه نانو ژاپن که از جمله بزرگترین نمایشگاه ها در حوزه فناوری نانو است شرکت داشت.
این نمایشگاه در بهمن سال ۱۳۹۸ در شهر توکیو برگزار شد.

Tokyo Big Sight, JapanAwardPics/215_2.jpg          AwardPics/215_3.jpg


بازگشت