جشنواره و نمایشگاه داخلی

حضور در نمایشگاه فناوریهای محیط زیست شانگهای WieTec 2019

AwardPics/212_1.jpgاین نمایشگاه دارای چند بخش مجزا از جمله تاسیسات، فناوریهای مربوط به آب و فیلتر می باشد که از سال ۲۰۰۷ در شهرهای مختلف چین برگزار می گردد.
غرفه شرکت فناوران نانومقیاس در بخش فیلتر هوا می باشد.

National Exhibition & Convention Center (Shanghai)
3rd-5th, Jun. 2019

Besides, the international significance and influence of WieTec continues to grow annually, which will continue
to develop and maintain its position at the forefront of the world's environmental protection industry. The total scale
of WieTec 2019 will surpass 250,000m2
. More than 3,500 exhibitors and 120,000 visitors from home and abroad will
join this incredible environmental protection event platform.
Formed by the union of five international exhibitions: AQUATECH CHINA, FLOWTECH CHINA (SHANGHAI),
BUILDEX CHINA (SHANGHAI), ECOTECH CHINA AIR (SHANGHAI), and ECOTECH CHINA WASTE (SHANGHAI)AwardPics/212_2.jpg          AwardPics/212_3.jpg


بازگشت